×
×

Từ 1/7, 9 loại phụ cấp nào vẫn được duy trì khi cải cách tiền lương?

Tinh thần Nghị quyết 27 khi cải cách tiền lương là xóa bỏ các khoản phụ cấp, tuy nhiên vẫn sẽ có những khoản phụ cấp được giữ lại. Vậy những khoản phụ cấp nào là khoản phụ cấp được giữ lại?

9 loại phụ cấp từ ngày 1/7 khi cải cách tiền lương

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Hiện nay trong hệ thống thang bảng lương vẫn có tới hàng trăm các loại phụ cấp thuộc đủ các lĩnh vực, của đủ các bộ ngành. Có nhiều nghề “phụ cao hơn chính” – phụ cấp cao hơn cả tiền lương chính.

Nghị quyết 104/2023/QH15 một lần nữa nhắc lại Trung ương thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7 theo tinh thần Nghị quyết 27. Cùng với việc cải cách tiền lương toàn diện ở cả khu vực công và khu vực tư, chính phủ sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

cải cách tiền lương phụ cấp

9 loại phụ cấp tiền lương được áp dụng kể từ ngày 1/7 khi cải cách tiền lương. Ảnh: N.T

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, sẽ có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới được giữ lại và áp dụng từ ngày 1/7/2024 bao gồm:

Phụ cấp kiêm nhiệm.

Phụ cấp thâm niên vượt khung.

Phụ cấp khu vực.

Phụ cấp trách nhiệm công việc.

Phụ cấp lưu động.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Cũng theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương; tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Cải cách tiền lương sẽ gộp phụ cấp nghề trong ngành y tế, giáo dục?

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,…).

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn khi cải cách tiền lương.

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

phụ cấp khi cải cách tiền lương

Các khoản phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại… trong ngành y tế, giáo dục sẽ được gộp lại thành phụ cấp nghề nói chung. Ảnh minh họa lực lượng y tế chống dịch Covid-19: TN

Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của Uỷ ban nhân dân cấp xã; đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Chia sẻ với PV Dân Việt về việc cắt bỏ bớt các khoản phụ cấp, ông Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn xã) cho rằng việc sắp xếp lại cơ cấu phụ cấp là hợp lý. Chỉ nên giữ lại các khoản phụ cấp chính chứ không nên cào bằng, nghề nào cũng có phụ cấp.

“Tinh thần là phải đưa các khoản phụ cấp về đúng giá trị thực, phụ cấp chỉ là phụ cấp, tiền lương mới là khoản chính”, ông Lợi nói.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp và khoản tiền thưởng 10% trong tổng quỹ lương).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%năm. Mặc dù trong 3 năm qua, chúng ta chưa thực hiện cải cách tiền lương nhưng đã 2 lần điều chỉnh mức lương cơ sở, tăng 29,5%. Như vậy, tính tổng lại từ năm 2021 (thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương) đến ngày 1/7 tới đây thì lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng tăng bình quân chung khá nhiều, khoảng 60%.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức