×
×

Thừa biết đ:.ối th:.ủ kém hơn mình, Quan Vũ vẫn nói với Trương Phi ‘Võ nghệ của người này không hề thua kém chúng ta’, người này là ai?

Với bản tính của Quan Vũ, việc ông khen ngợi người khác là điều hiếm thấy.

Ảnh minh họa

Trong tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa”, ba người Quan Vũ, Lưu Bị và Trương Phi vì có chung chí hướng nên đã cùng nhau kết nghĩa vườn đào, quan hệ ba người thân thiết như anh em, cùng nhau quyết chí xây dựng nghiệp lớn.

Quan Vũ và Trương Phi thường xuyên chinh chiến nơi sa trường, có một lần, Quan Vũ nói với Trương Phi rằng: “Võ nghệ của người này không hề thua kém chúng ta.” Vậy người đó là ai? Tài giỏi đến mức nào?Chúng ta đều đã biết, trong thời Tam quốc, Lã Bố có thể được coi là danh tướng dũng mãnh nhất, võ nghệ của hai người Quan Vũ và Trương Phi cũng chẳng hề thấp chút nào.

Nói đến những chiến tích của Quan Vũ thì phải kể đến lần Quan Vũ vượt năm ải chém sáu tướng; dùng nước lũ nhấn chìm thất quân. Ngay cả những tướng do Trương Phi đánh bại cũng không nhiều bằng Quan Vũ. Vậy thì “người tài giỏi” mà Quan Vũ nói đến là ai?

Người này chính là Trương Liêu.

Trương Liêu (169-222) tự là Văn Viễn, là tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những vị tướng giỏi nhất của phe Tào Ngụy từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô.

Tuy nhiên trước khi đầu quân cho Tào Tháo, Trương Liêu là thuộc hạ của Lã Bố.

Sau khi Lã Bố cướp Từ Châu của Lưu Bị, Lã Bố gặp Lưu Bị đang chiêu binh mãi mã ở Tiểu Bái nên Lã Bố mới sinh lòng nghi ngờ Lưu Bị.

 Thừa biết đối thủ kém hơn mình, Quan Vũ vẫn nói với Trương Phi Võ nghệ của người này không hề thua kém chúng ta, người này là ai? - Ảnh 1.

Hình ảnh nhân vật Trương Liêu trên phim.

Lã Bố cử Trương Liêu, Cao Thuận tấn công Lưu Bị. Trương Liêu đưa quân tấn công thành trì do Quan Vũ và Trương Phi trấn thủ, Trương Phi vốn định đánh với Trương Liêu một trận nhưng Trương Liêu đã nhanh chóng rút quân, Quan Vũ sau khi đuổi đến nơi đã nói với Trương Phi câu nói trên.

Vậy Trương Liêu có thật là có võ nghệ cao cường không? Đáp án là không.

Khi Trương Liêu liên thủ với Từ Hoảng để đánh Văn Xú, ngựa chiến của Trương Liêu bị Văn Xú bắn trúng mặt, Trương Liêu ngã ngựa nên không thể tiếp tục tham chiến.

Mặc dù Trương Liêu từng đánh ngang tay với không ít tướng lĩnh như Hạ Hầu Đôn, Thái Sử Từ, Lăng Thống… nhưng chưa từng có chiến tích đánh thắng nào.

Khác với Trương Liêu, Quan Vũ chỉ dùng 3 hiệp đã đánh bại Văn Xú, cho nên chắc chắn võ nghệ của Quan Vũ phải cao hơn Trương Liêu.

Còn Trương Phi chính là người duy nhất đấu một mình với Lã Bố mà sau trăm hiệp vẫn không thua, nếu so sánh Trương Liêu với Trương Phi, ai thắng ai thua hẳn đều đã rõ ràng.

 

 Thừa biết đối thủ kém hơn mình, Quan Vũ vẫn nói với Trương Phi Võ nghệ của người này không hề thua kém chúng ta, người này là ai? - Ảnh 2.

Hình ảnh nhân vật Trương Phi trên phim.

Cho nên Quan Vũ nói câu trên vốn không phải để nói rằng võ công của hai người không bằng Trương Liêu mà là bởi Quan Vũ nhìn ra Trương Liêu đã có ý hối cải, sợ Trương Phi làm hại Trương Liêu, nên không muốn thấy Trương Phi và Trương Liêu đánh với nhau.

Trong lời nói có cả ý tán thưởng Trương Liêu, điều này cho thấy Quan Vũ đã rất khiêm tốn so với bản tính kiêu ngạo vốn có của ông.

Hơn nữa, Trương Liêu cũng có tài hơn trong việc dẫn binh cùng mưu lược, còn một mình giết địch, đánh nhau quả thực không phải thế mạnh của ông.

Trương Phi sau khi nghe Quan Vũ nói vậy, cũng hiểu ra được ngụ ý của Quan Vũ, nên không ra trận.

Còn với cái tính nóng nảy của Trương Phi, ngay cả Lã Bố cũng chẳng thèm để trong mắt, nên tất nhiên cũng chẳng thèm quan tâm đến Trương Liêu, chỉ là do Trương Phi thấy Quan Vũ nói có lý mà thôi.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức