×
×

Tăng lương 30% hay hơn 32% từ 1/7/2024 cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang?

Tăng lương 30% hay hơn 32% từ 1/7/2024 cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang?

Cho tôi hỏi cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7 năm nay sẽ được tăng 30% lương hay tăng hơn 32% lương? Câu hỏi từ anh M.T (TP.HCM).

Từ 1/7/2024: Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu? - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam

Tăng lương 30% hay hơn 32% từ 1/7/2024 cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang?

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Đối với thông tin tăng 30% lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, theo phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Chi tiết xem tại:https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-ngay-1-7-2023-tien-luong-cong-chuc-vien-chuc-se-tang-bao-nhieu-119231112192024536.htm

Đối với thông tin tăng 32% lương

Dự kiến cuối năm nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trình Chính phủ phương án tăng lương lương tối thiểu vùng. Trong các phiên thảo luận tại Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu đề nghị tăng lương tối thiểu vùng đồng thời với lộ trình thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

“Qua 4 lần cải cách tiền lương, tôi thấy chưa có lần nào chính sách tiền lương đồng bộ, toàn diện, căn bản như lần này. Đây là một chính sách lương mới rất tiến bộ, công bằng, thật sự hài hòa và hợp lý”, Bộ trưởng Nội vụ.

Vì vậy nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 – 2,34 – 10 hiện nay lên 1 – 2,68 – 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Chi tiết xem tại:https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-ngay-1-7-2023-tien-luong-cong-chuc-vien-chuc-se-tang-bao-nhieu-119231112192024536.htm

Vậy mức tăng lương 30% là dự kiến mức tăng lương trung bình của cán bộ, công chức viên chức khi cải cách tiền lương (có tính cả lương cơ bản và phụ cấp; còn mức tăng hơn 32% lương là dự kiến mức tăng lương trung bình của công chức viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương (tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng) so với thu nhập bình quân của người lao động làm công hưởng lương (mức lương 7/5 triệu đồng/tháng).

Đối tượng lực lượng vũ trang tuy không được đề cập đến mức tăng 32% hay mức tăng 30% tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền sẽ điều chỉnh mức tăng lương của lực lượng vũ trang sao cho tiền lương giữ tương quan so với khu vực công 1 cách phù hợp.

Tăng lương 30% hay hơn 32% từ 1/7/2024 cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang?

Tăng lương 30% hay hơn 32% từ 1/7/2024 cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang?

Ngoài lương cơ bản chiếm 70% tổng quỹ lương của cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2024 khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì còn các khoản tiền nào khác?

Theo điểm a tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

+ Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

+ Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

+ Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Vậy ngoài lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương của cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang từ 1/7/2024 khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì còn các khoản tiền như phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương và tiền thưởng với quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm.

Có 5 bảng lương mới từ 1/7/2024 áp dụng cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương đúng không?

Theo điểm b tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang gồm các bảng lương sau:

– Có 1 bảng lương mới là bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

– Có 1 bảng lương mới là bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương;

– Ngoài ra còn có 3 bảng lương mới là bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Vậy tổng cộng có 5 bảng lương mới từ 1/7/2024 áp dụng cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức