×
×

Giáo viên lo lắng nếu bỏ phụ cấp thâm niên, lương của giáo viên từ 1/7 thấp hơn hiện tại?

Cử tri kiến nghị xem xét khi thực hiện chính sách tiền lương mới không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số ngành, lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, y tế…

Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 nêu, từ 1/7, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Trong đó, nội dung nổi bật về việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp.

Cụ thể, sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Ngoài bỏ phụ cấp thâm niên nghề, Nghị quyết 27 cũng sẽ bãi bỏ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm để đưa vào trong mức lương cơ bản.

Đồng thời, tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung cho giáo viên lâu năm, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động.
Bỏ phụ cấp thâm niên, GV lo có người 20 năm công tác lương không bằng 10 năm? | Giáo dục Việt Nam


Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm. Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Về vấn đề này, cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị, Nghị quyết 27 sẽ tiến hành cải cách tiền lương mới, bao gồm lương cơ bản chiếm 70% và 30% gồm các khoản phụ cấp.

Nhiều giáo viên băn khoăn khi đó sẽ không còn phụ cấp thâm niên nhà giáo, đặc biệt đối với các giáo viên đã công tác lâu năm. Cử tri mong muốn Bộ Nội vụ quan tâm khi xây dựng quy định mới để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác và gắn bó với nghề.

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Bắc Giang đề nghị xem xét khi thực hiện chính sách tiền lương mới không bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề đối với một số ngành, lĩnh vực như: giáo dục và đào tạo, y tế, tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường…

Trả lời các nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay, Nghị quyết 27 đã nêu rõ việc thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo nguyên tắc bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Cũng theo Bộ Nội vụ, căn cứ kết luận 64 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế – xã hội năm 2023-2024, Nghị quyết 104/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới.

Trong đó, có chế độ tiền lương đối với đội ngũ giáo viên như ý kiến của cử tri nêu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 1/7.

Khi thực hiện cải cách tiền lương, sẽ ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Bao gồm xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo; xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều bậc lương.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức