×
×

Đề xuất 100% thanh niên được thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất 02 năm? Sẽ xử lý thật nặng nếu trốn!

Cho tôi hỏi có phải vừa có thông tin đề xuất 100% thanh niên đều sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự ít nhất 02 năm không? Có được tham gia nghĩa vụ quân sự nhiều lần hay không? Mong được giải đáp!

Đề xuất 100% thanh niên được thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất 02 năm?

Chiều ngày 03/01/2024, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội tổ chức Tọa đàm tham vấn nội dung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên, trẻ em qua gần 40 năm đổi mới với sự tham gia của các chuyên gia về công tác thanh niên, trẻ em.

Tại buổi tọa đàm nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên và đề nghị sửa Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 để làm sao giống như một số nước, mỗi thanh niên đều được trải qua huấn luyện quân sự ít nhất là 2 năm.


Như vậy, theo đề xuất thì sẽ bỏ hết những trường hợp miễn gọi nhập ngũ theo quy định hiện nay mà sẽ áp dụng thời gian nhập ngũ cho tất cả thanh niên đủ tuổi

Đề xuất 100% thanh niên được thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất 02 năm?Đề xuất 100% thanh niên được thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất 02 năm? (Hình từ Internet)

Những trường hợp miễn gọi nhập ngũ theo quy định hiện nay?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về miễn nghĩa vụ quân sự như sau:
Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Theo đó, công dân sẽ được miễn gọi nhập ngũ khi thuộc các trường hợp sau:

– Con của liệt sĩ,

– Con của thương binh hạng một;

– Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;


– Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;


– Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;


– Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;


– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Có được tham gia nghĩa vụ quân sự nhiều lần hay không?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân thì:
Tiêu chuẩn tuyển quân
1. Tuổi đời:
a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
2. Tiêu chuẩn chính trị:
a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
3. Tiêu chuẩn sức khỏe:
a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.
4. Tiêu chuẩn văn hóa:
…..
Bên cạnh đó, các trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 như sau:
Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự
1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:
a) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
b) Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
c) Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Như vậy, nếu công dân đã tham gia nghĩa vụ quân sự một lần nhưng vẫn còn đảm bảo được các tiêu chuẩn tuyển quân, quy định về điều kiện tham gia nhập ngũ sau đây thì vẫn có thể tiếp tục xin đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự nhiều lần tự:

– Về độ tuổi: từ đủ 18 đến hết 25 hoặc 27 tuổi;

– Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị đối với một số vị trí trọng yếu;

– Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe đối với một số vị trí trọng yếu;– Đảm bảo tiêu chuẩn văn hóa theo điều kiện của từng địa phương khác nhau;– Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

Trân trọng!


Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức