×
×

Bất cập giáo viên hạng III phải 9 năm trở lên mới được thi/xét thăng hạng II

Giáo viên trung học phổ thông phải có thời gian giữ hạng III từ 9 năm trở lên mới đủ điều kiện thi/xét thăng hạng II là chưa thỏa đáng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Cảm ơn Bộ Giáo dục đã lắng nghe tiếng nói giáo viên

Là giáo viên đang giảng dạy bậc trung học phổ thông, tôi cảm thấy rất vui mừng khi Bộ Giáo dục đã lắng nghe tiếng tiếng nói của thầy cô để chỉnh sửa những bất cập của chùm Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT.

Cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý 5 nội dung sửa đổi sau đây:

1) Bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng; 2) Bỏ quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông ở từng hạng chức danh nghề nghiệp;

3) Không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ; 4) Giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

5) Giáo viên mầm non, phổ thông không cần nộp minh chứng đã thực hiện công việc của hạng khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp mới.

Tôi cho rằng, việc thay đổi những nội dung trên là đúng đắn, cho thấy tiếng nói của giáo viên thời gian qua đã được lãnh đạo Bộ Giáo dục cầu thị lắng nghe.

Giáo viên trung học phổ thông phải có thời gian giữ hạng III từ 9 năm trở lên mới đủ điều kiện thi/xét thăng hạng II là chưa thỏa đáng. (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Giáo viên trung học phổ thông phải có thời gian giữ hạng III từ 9 năm trở lên mới đủ điều kiện thi/xét thăng hạng II là chưa thỏa đáng. (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Thứ nhất, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức, giáo viên được bổ nhiệm ở vị trí làm việc nào thì phải đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh đó.

Vậy nên, việc chuyển hạng giáo viên đòi hỏi phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là đúng, chừng nào sửa đổi Luật Viên chức thì mới có cơ sở bãi bỏ.

Thứ hai, bỏ tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên các cấp là hợp lí, bởi tiêu chuẩn đạo đức giáo viên được quy định ở Luật Viên chức, các văn bản dưới luật hiện hành, kể cả nội quy của từng đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục đều quy định.

Thứ ba, không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ, sẽ tránh được việc thầy cô chạy đua bằng cấp, không có thời gian trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

Hơn nữa, kiến thức ở bậc tiểu học, trung học cơ sở chỉ ở tầm “phổ thông”, trong khi đó, giáo viên đã có trình độ đại học nên không yêu cầu trình độ thạc sĩ khi thăng hạng I là đúng.

Thứ tư, giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, có lẽ đây là nội dung khiến giáo viên phấn khởi nhất. Bởi Thông tư số 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT còn bất cập trong việc chuyển hạng, gây mất công bằng cho giáo viên khi xếp lương.

Thứ năm, giáo viên mầm non, phổ thông không cần nộp minh chứng đã thực hiện công việc của hạng khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp mới – tránh gây rườm rà, chồng chéo ở khâu hồ sơ. Hàng năm giáo viên đều được đánh giá viên chức cuối năm nên yêu cầu minh chứng khi thăng hạng là thừa.

Giáo viên trung học phổ thông vẫn thiệt thòi với điều kiện thăng hạng


Theo ý kiến cá nhân tôi, giáo viên bậc trung học phổ thông vẫn bị thiệt thòi với quy định điều thăng hạng mặc dù Bộ Giáo dục đã sửa Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể, sửa đổi điểm i khoản 4 Điều 4 quy định về thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề như sau:

“i) Giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số 11 V.07.05.15) hoặc tương đương đủ từ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).”

Tôi cho rằng, việc yêu cầu giáo viên trung học phổ thông hạng III phải đủ 9 năm (không kể thời gian tập sự – có nghĩa là 10 năm) mới được thi/xét thăng hạng II là chưa thỏa đáng – vì sao không phải là 3 năm, 5 năm, 7 năm mà phải là 9 năm?

Thực tiễn dạy học cho thấy, nhiệm vụ giáo viên trung học phổ thông hạng II so với nhiệm vụ giáo viên trung học phổ thông hạng III không hề phức tạp, dĩ nhiên là có yêu cầu cao hơn.

Tôi xin nêu nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III và hạng II để bạn đọc có cái nhìn rõ hơn.

* Nhiệm vụ giáo viên trung học phổ thông hạng III:

a) Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông;

b) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

c) Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định;

d) Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh và cha mẹ học sinh của lớp được phân công;

đ) Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém cấp trung học phổ thông hoặc hướng dẫn thực tập sư phạm, hoạt động công tác xã hội trường học cho học sinh trung học phổ thông;

e) Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học; hoàn thành hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định; thực hiện công tác giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công; tham gia tổ chức các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên;

g) Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

* Nhiệm vụ giáo viên trung học phổ thông hạng II:

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng II còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên từ cấp trường trở lên hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới; chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử;

b) Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;

c) Tham gia đánh giá ngoài hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên;

d) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên;

đ) Tham gia ra đề hoặc chấm thi học sinh giỏi trung học phổ thông từ cấp trường trở lên;

e) Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các hội thi hoặc các sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp trường trở lên;

g) Tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng; thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh.

Hiện tại, giáo viên trung học phổ thông hạng III vẫn làm tốt nhiều nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng II như: hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và công nghệ; tham gia ban giám khảo các hội thi; ra đề và chấm thi học sinh giỏi…

Trong đó, nhiều tổ trưởng/tổ phó chuyên môn là giáo viên trung học phổ thông hạng III nhưng vẫn làm làm nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng II, cụ thể: dạy minh họa; dạy thử nghiệm phương pháp; chủ trì sinh hoạt chuyên đề…

Tôi không cho rằng giáo viên trung học phổ thông hạng II thì có thể làm tốt nhiệm vụ hơn giáo viên trung học phổ thông hạng III. Ví dụ, việc điều hành chuyên môn tổ thì cần người tổ trưởng giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, uy tín với giáo viên trong tổ và đặc biệt là phải có năng lực lãnh đạo, quản lí.

Qua bài viết này, tôi mong Bộ Giáo dục tiếp tục lắng nghe tiếng nói của giáo viên để nghiên cứu, xem xét sửa đổi điều kiện thi/xét thăng hạng của giáo viên trung học phổ thông hạng III sao cho hợp lí, tránh gây thiệt thòi cho thầy cô.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức