×
×

8 trường hợp bị thu hồi, 6 đối tượng cần đổi lại Giấy đăng ký xe trong năm 2024: Càng giữ càng ph-ạt nặng

Trong năm 2024 những trường hợp dưới đây cần đi cấp đổi lại giấy đăng ký xe nếu không muốn bị phạt nặng.

8 trường hợp xe bị thu hồi Giấy đăng ký vĩnh viễn

Theo Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15/8, 8 trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe:

– Những trường hợp mà xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

– Những trường hợp mà xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

– Những trường hợp là xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

– Những trường hợp mà xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

– Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

– Những trường hợp mà xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

– Những trường hợp xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.
8 trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký xe

8 trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký xe

– Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

6 trường hợp phải đi đổi giấy đăng ký xe

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA, chủ xe cần đi đổi giấy đăng ký xe trong các trường hợp sau đây:

– Những trường hợp xe có sự cảo tạo khác với giấy đăng ký xe ban đầu

– Những xe đã có sự thay đổi màu sơn;

– Những chiếc xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen và ngược lại.
6 trường họp cần đổi lại Giấy đăng ký xe

6 trường họp cần đổi lại Giấy đăng ký xe

– Những trường hợp mà xe đã có sự thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ);

– Những trường hợp giấy chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ.

– Những trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe khi chứng nhận đăng ký xe bị mất.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức