7 đối tượng được truy lĩnh lương hưu tháng 7 từ ngày 14/8: Người lao động cần nắm chắc để tránh thiệt thòi

Theo quy định, những đối tượng sau đây sẽ được truy lĩnh lương hưu tháng 7 từ ngày 14/8 tới đây.

Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP về việc điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1.7.2023. Tuy nhiên, trong đợt chi trả lương hưu tháng 7 năm 2023, người hưởng lương hưu, trợ cấp vẫn chưa được nhận mức lương hưu mới (do Nghị định 42/2023/NĐ-CP đến ngày 14.8.2023 mới bắt đầu có hiệu lực).


linh-luong

 

Vì vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội đã ban hành Công văn 2206/BHXH-TCKT năm 2023 để tổ chức chi trả lương hưu tháng 8 và phần chênh lệch tháng 7 chưa nhận từ ngày 14.8.2023.

Do đó, người được truy lĩnh lương hưu tháng 7 là những người thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP. Cụ thể, bao gồm:

+ Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn.

+ Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206-CP năm 1979.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.


+ Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 38/2010/QĐ-TTg).

+ Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg năm 2010.

+ Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.
linh-luong1
Các đối tượng này phải là những người đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1.7.2023.

Trong đợt chi trả tháng 8.2023, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ nhận được mức lương hưu, trợ cấp tháng 8 cùng với mức tiền chênh lênh tăng thêm của tháng 7 mà chưa được nhận trong đợt chi trả tháng 7.

Như vậy, mức lương hưu tháng 8.2023 được tính như sau:

Mức lương hưu tháng 8.2023 = Lương hưu tháng 8 + Phần tiền tăng thêm của tháng 7 chưa nhận.


Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức