×
×

Kết luận thanh tra về bảo hiểm AIA: 57% hợp đồng mua qua ngân hàng bị hủy sau 1 năm

Bộ Tài chính cho biết theo báo cáo của bảo hiểm AIA Việt Nam, 57% là tỉ lệ hủy, mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mua qua ngân hàng trong năm đầu ký với công ty.


57% hợp đồng bảo hiểm AIA mua qua ngân hàng bị hủy sau 1 năm mua – Ảnh: CTV

Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động bán bảo hiểm thông qua ngân hàng tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (viết tắt là Công ty bảo hiểm AIA).

6% hợp đồng hủy bỏ trong 21 ngày

Năm 2022, Công ty bảo hiểm AIA bán bảo hiểm qua sáu tổ chức tín dụng gồm VPBank, Bản Việt, KienlongBank, CitiBank, HSBC Việt Nam, PVBank, trong đó ngân hàng có doanh thu bảo hiểm khai thác mới chiếm tỉ trọng lớn nhất là VPBank.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và số liệu báo cáo của Công ty bảo hiểm AIA, doanh thu phí bảo hiểm triển khai bán qua ngân hàng đạt 5.290 tỉ đồng, tương ứng 28% tổng doanh thu phí. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới bán qua ngân hàng đạt 1.548 tỉ đồng, tương ứng 42% tổng doanh thu phí khai thác mới.

Về tình hình hủy hợp đồng, năm 2022, công ty phát hành mới 73.474 hợp đồng bảo hiểm qua kênh phân phối ngân hàng, trong đó có 4.440 hợp đồng bảo hiểm hủy bỏ trong thời gian cân nhắc 21 ngày, tương ứng với tỉ lệ 6%, hoàn trả phí bảo hiểm cho khách hàng tổng số tiền là 222,8 tỉ đồng.

Theo báo cáo của AIA Việt Nam, tỉ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất đối với hợp đồng bảo hiểm khai thác qua ngân hàng (tính theo phí bảo hiểm) là 43%, tương ứng với tỉ lệ hủy, mất hiệu lực năm thứ nhất là 57%.

Nhân viên ngân hàng bán bảo hiểm sai quy định

Trong kết luận thanh tra, Bộ Tài chính nhấn mạnh những tồn tại của Công ty bảo hiểm AIA trong hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Theo đó, 167 nhân viên ngân hàng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, giới thiệu khách hàng tham gia 232 hợp đồng bảo hiểm liên kết chung khi chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý, hoặc chưa được chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Một số đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa tư vấn đầy đủ về quy tắc, sản phẩm bảo hiểm liên kết dẫn đến khách hàng chưa nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư khi tham gia bảo hiểm.

Tình trạng đại lý bảo hiểm chưa hợp tác trong quá trình điều tra, làm rõ các nội dung phản ánh của khách hàng vẫn xảy ra.

Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, nhiều nhân viên ngân hàng chưa đảm bảo chất lượng tư vấn, chưa giải thích rõ hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng tách biệt với hoạt động của ngân hàng.

Kết luận thanh tra nêu theo báo cáo của Công ty bảo hiểm AIA, các nhân viên ngân hàng VPBank, Bản Việt, KienLongBank… được công ty đào tạo để giới thiệu khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị, không tham gia tư vấn, chào bán và thu xếp việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

“Tuy nhiên, theo thỏa thuận tại hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm giữa Công ty bảo hiểm AIA với ngân hàng có quy định cụ thể về nội dung hoạt động đại lý, trong đó có các hoạt động liên quan đến việc phân phối bảo hiểm liên kết đơn vị.

Việc nhân viên thuộc đại lý bảo hiểm chưa được đào tạo đầy đủ theo quy định, chỉ giới thiệu khách hàng, đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đầy đủ nội dung hoạt động đại lý theo thỏa thuận tại các hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm nhưng nhận hoa hồng đại lý và các khoản thưởng đại lý bảo hiểm là sai quy định” – Bộ Tài chính kết luận.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài chính đối với kỳ kết toán năm 2022 với tổng chi phí hạch toán giảm là 917,9 tỉ đồng.

Cụ thể, hạch toán giảm chi phí hoa hồng đại lý bảo hiểm, chi phí thưởng cho đại lý là VPBank tương ứng 232 hợp đồng bảo hiểm, chào bán bởi 167 nhân viên ngân hàng không đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định với tổng số tiền là 4,733 tỉ đồng.

Hạch toán giảm chi phí hoa hồng đại lý bảo hiểm chi phí thưởng cho các đại lý là 15.842 hợp đồng bảo hiểm với tổng số tiền là 344,3 tỉ đồng; hạch toán giảm chi phí hỗ trợ ban đầu chi trả cho VPBank số tiền 80 tỉ đồng; hạch toán giảm các khoản chi cho nhân viên ngân hàng là 60,3 tỉ đồng…

Phải quản chặt hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng

Căn cứ các kết luận thanh tra, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đề nghị tổng giám đốc AIA Việt Nam rà soát, tăng cường công tác quản lý hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng để kiểm soát tình trạng hủy hợp đồng bảo hiểm, nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm.

Việc ban hành các quy định về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, đảm bảo khách hàng khi tham gia bảo hiểm phải được tư vấn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính, phải nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, các rủi ro đầu tư có thể gặp phải và các khoản phí mà doanh nghiệp tính cho khách hàng.

Các quy định liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm phải đảm bảo quản lý được đại lý, thực hiện chặt chẽ, ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm. Tránh trường hợp phát hiện muộn, khách hàng đã tham gia bảo hiểm được nhiều năm dẫn đến khiếu nại của khách hàng.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức