×
×

Hải Phòng dôi dư 1.000 cán bộ sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập các xã, phường để tinh gọn bộ máy, TP Hải Phòng sẽ dôi dư 1.000 cán bộ và 50 trụ sở hành chính công.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 vừa được công bố, TP Hải Phòng sẽ giảm 50 đơn vị hành chính cấp xã, phường và dôi dư 1.000 cán bộ làm việc tại đây.

Sở Nội vụ TP Hải Phòng đề xuất cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định sẽ sắp xếp, điều động sang xã, phường khác nếu còn chỉ tiêu biên chế. Trường hợp không bố trí được sang đơn vị khác thì động viên nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.

Người dân huyện An Dương đi bỏ phiếu góp ý Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở TP Hải Phòng, ngày 31/3. Ảnh: Xuân Hoa

Hải Phòng sẽ tạm dừng bầu, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo quản lý; tuyển dụng người mới ở đơn vị thuộc diện phải sắp xếp kể từ ngày UBND thành phố trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 cho đến khi nghị quyết có hiệu lực.

Ông Trần Huy Kiên, Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng, cho biết cơ chế chính sách cho người phải tinh giản, nghỉ chế độ đang được xây dựng để trình HĐND thành phố ra nghị quyết.

Việc bố trí, sắp xếp để giảm số cán bộ, công chức cấp xã bảo đảm chậm nhất sau 60 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2023-2025 của TP Hải Phòng có hiệu lực.

50 trụ sở hành chính dôi dư sẽ được sử dụng làm điểm sinh hoạt cộng đồng hoặc trụ sở các cơ quan khác phù hợp.

Việc giảm đơn vị hành chính cấp xã ở TP Hải Phòng thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Đề án thành lập TP Thủy Nguyên, quận An Dương và mở rộng quận Hồng Bàng.

Sau sắp xếp, Hải Phòng có một thành phố, 8 quận, 6 huyện và 167 đơn vị hành chính cấp xã (79 phường, 7 thị trấn và 81 xã). Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo đề án đã được thực hiện. Sau khi có kết quả, Sở Nội vụ tham mưu hoàn thiện hồ sơ đề án trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tháng 8.

TP Hải Phòng hiện có 217 đơn vị hành chính cấp xã, 15 đơn vị hành chính cấp huyện, dân số hơn 2,31 triệu, diện tích tự nhiên 1.507,57 km2.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức