×
×

4 bộ, ngành đồng ý với đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Người lao động và học sinh nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4, 1/5

Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất nghỉ 5 ngày liền dịp 30/4 và 1/5

Trước đó, ngày 4/4, Bộ LĐTB&XH đã có Công văn số 1835/BLĐTBXH-CATLĐ gửi các bộ, ngành về việc tham gia ý kiến vào dự thảo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo, đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc bình thường sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Đã có 4 bộ, ngành đồng ý với đề xuất của Bộ LĐTB&XH hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 để người lao động được nghỉ 5 ngày. Ảnh: Duy Khánh.Đã có 4 bộ, ngành đồng ý với đề xuất của Bộ LĐTB&XH hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 để người lao động được nghỉ 5 ngày. Ảnh: Duy Khánh.
Trong công văn, Bộ LĐTB&XH nêu rõ: Năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 có ngày 29/9 (thứ Hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần. Do đó có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Do đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, ngày 5/4 Bộ Nội vụ đã có công văn phản hồi Bộ LĐTB&XH: Bộ Nội vụ nhất trí đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc (nghỉ ngày 29/4/2024, làm bù sang ngày khác) và thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ do Bộ LĐTB&XH chuẩn bị.

Ngày 8/4, Bộ LĐTB&XH nhận được công văn phúc đáp của Bộ TT&TT, Bộ Giao thông vận tải đồng ý, thống nhất với đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2024, ngày 8/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ LĐTB&XH cho biết, đã tiến hành lấy ý kiến qua mạng xã hội đối với 3.590 cán bộ công đoàn và người lao động. Kết quả có 3.129 lượt bình chọn hoán đổi (87%); 302 lượt bình chọn phương án không hoán đổi (8%); còn lại là các đề xuất khác.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí với dự thảo của Bộ LĐTB&XH gửi Chính phủ đề xuất việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4/2024) và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2024.

Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 đến 5 ngày liên tục, có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn.

Việc này cũng góp phần giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức bà người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ LĐTB&XH xác định ngày làm việc bù cho ngày thứ Hai (29/4) và hướng dẫn về tiền lương của ngày làm việc bù, nếu ngày làm việc bù được thực hiện vào ngày nghỉ hàng tuần, để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo Bộ LĐTB&XH, hết ngày 8/4, các cơ quan, bộ, ngành còn lại sẽ gửi ý kiến góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024 sau đó sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức