×
×

TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG KHIẾN CHO MỘT EM HỌC SINH TUVONG TẠI CHỖ

Tai nạn nghiêm trọng tại cầu vượt Yên Phụ , đắp chiếu rồi các cụ ạ

 

 
 

Nguồn FB

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức