×
×

Chứng minh nhân dân có hiệu lực hết năm 2024

Theo Luật Căn cước, chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng được sử dụng đến ngày 31/12/2024, tức từ ngày 1/1/2025, CMND sẽ bị sẽ “khai tử”.

Ngày 1/4, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 Bộ Công an) cho biết Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 và sẽ chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước.

Bên cạnh đó, Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024, tức từ ngày 1/1/2025, CMND sẽ bị “khai tử”.

Tuy nhiên, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu được cấp đổi sang thẻ căn cước.

(Ảnh: Cục C06).

Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024; đồng thời, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

Luật Căn cước mới cũng mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước, gồm: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dưới 6 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước từ 1/7, nhưng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học.

Theo Cục C06, thẻ căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú

Tuy nhiên, thẻ căn cước sẽ thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước; thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói sẽ được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp.

Ngoài ra, thẻ căn cước mới sẽ được tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

“Việc sử dụng thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác”, Cục C06 cho biết.

Điều 3 và Điều 30 Luật Căn cước quy định Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch:

Cụ thể, Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên.

Giấy chứng nhận căn cước có giá trị chứng minh về căn cước để thực hiện các giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 31 và Điều 33 quy định Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử:

Cụ thể, mỗi công dân Việt Nam được cấp một Căn cước điện tử. Căn cước điện tử của công dân được cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID).

Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenh10.net - © 2024 Tin Tức