Yên Sơn nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả

0
177

Trong những năm qua, huyện Yên Sơn đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị. Các mô hình “Dân vận khéo” phong phú, đa dạng, ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Cán bộ Hội Phụ nữ xã thăm mô hình trồng cây ăn quả của anh Vàng Seo Sình,
thôn Làng Un, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn. 

Đồng chí Vũ Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Dận vận Huyện ủy Yên Sơn cho biết, ngay từ đầu năm Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; hướng dẫn các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức việc đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” bảo đảm cụ thể, sát thực tiễn. Kết quả, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 959 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó có 454 mô hình tập thể, 505 mô hình cá nhân. Các mô hình ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó: Phát triển kinh tế có 239 mô hình, văn hóa – xã hội có 214 mô hình, xây dựng hệ thống chính trị có 180 mô hình, xây dựng nông thôn mới có 124 mô hình, quốc phòng – an ninh có 82 mô hình và 120 mô hình thuộc các lĩnh vực khác.

Căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Các xã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như: Phúc Ninh, Trung Môn, Thắng Quân, Kiến Thiết…

Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa – xã hội đã góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương. Hằng năm, các thôn, bản văn hóa, khu dân cư văn hóa trên địa bàn huyện đều tăng. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 376 khu dân cư văn hóa, chiếm 79,5%; có 379.731 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm 88%. Nhiều tổ tự quản được thành lập ở cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa trên địa bàn… Hiện nay, toàn huyện có 134 mô hình tự quản, trong đó có 87 mô hình về vệ sinh môi trường; 36 mô hình về an ninh trật tự; 10 mô hình về sáng, xanh, sạch đẹp; 1 mô hình về giữ gìn bản sắc văn hóa.

Theo ông Đặng Văn Thảnh, Bí thư Chi bộ thôn Đèo Hoa, xã Chân Sơn, thôn có 130 hộ, trong đó 70% số hộ là đồng bào dân tộc Dao. Chi bộ đã chỉ đạo thôn thành lập “Tổ tự quản giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao”. Tổ hiện có 20 thành viên nòng cốt có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động giữ gìn tiếng nói, chữ viết, các bài cúng, nghi lễ… của đồng bào dân tộc Dao. Qua đó, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao tại địa phương. Đặc biệt, các thành viên trong tổ còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ của xã, huyện, tỉnh tổ chức.

Hiệu quả từ Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt là từ các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện đã tạo những chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Huyền Linh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here