Yên Bái tuyên truyền, triển khai Luật Lâm nghiệp 2017

0
156

Ngày 2/8, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 -2020 tỉnh) tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố, hạt kiểm lâm và cán bộ kiểm lâm trong tỉnh đã nghe báo cáo viên của Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH 14, Nghị định số 156/2018/NĐ – CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 01/2019/NĐ- CP về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; chuyên đề giao rừng cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

Luật Lâm nghiệp được Quốc hội khóa XIV thông qua năm 2017, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019.

Luật gồm 12 chương, 108 điều, tăng 4 chương, 20 điều so với Luật Bảo vệ rừng và Phát triển rừng năm 2014.

Một số điểm mới của Luật Lâm nghiệp năm 2017 là: mở rộng phạm vi điều chỉnh coi lâm nghiệp là một ngành kinh tế – xã hội; thay thế quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ở 4 cấp bằng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; thay đổi chế định sở hữu rừng; khẳng định việc giao đất, giao rừng cho người dân; quy định chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, quy định về dịch vụ môi trường rừng; quy định về chế biến và thương mại lâm sản.

Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp 2017 giúp các đại biểu nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp 2017, từ đó tăng cường công tác tuyên truyền tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và người dân địa phương nhằm áp dụng phù hợp, hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương.

Văn Thông

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here