Yên Bái: Phát huy vai trò, trách nhiệm Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới

0
136

Chiều 7/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 KL/TW tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh –  Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh (BCĐ).

Triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, thời gian qua, BCĐ thực hiện Kết luận 61 các cấp đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sát với thực tiễn địa phương.

Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển nông nghiệp, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Kết quả, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp được trên 87 nghìn ngày công và trên 9,6 tỷ đồng tiền mặt xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức trên 1.200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho trên 56 nghìn lượt hội viên nông dân.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã triển khai xây dựng 3 dự án với số tiền trên 1 tỷ đồng cho trên 30 hộ vay; đã có 164/180 xã, phường, thị trấn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua 15 chương trình cho vay, dư nợ tính đến ngày 30/6/2019 là 819, 63 tỷ đồng với 23.120 hộ vay.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn từng bước hướng đến việc đào tạo nghề theo địa chỉ và bám sát nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trọng tâm là triển khai Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã biểu dương những kết quả mà các ngành thành viên BCĐ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực nắm bắt cơ sở, rút kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 – QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ các cấp, hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ban, ngành để tăng cường công tác tham mưu, đề xuất có hiệu quả các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện và có giải pháp cụ thể để Hội Nông dân trực tiếp và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương; đặc biệt là vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế của nông dân; hỗ trợ hộ nghèo một cách thiết thực, hiệu quả.

Quan tâm nông thôn miền núi với các vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, học tập, văn hóa; quan tâm nâng cao chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác và Quỹ hỗ trợ nông dân; kiện toàn BCĐ để tăng cường hơn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương…

Minh Huyền – Đức Toàn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here