Thanh Ba: Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã

0
102

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) trên địa bàn huyện Thanh Ba là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ngay khi có Nghị quyết số 72-NQ/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 -2021, Huyện uỷ, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Việc sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và chú trọng đến các yếu tố phù hợp về lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục tập quán cộng đồng dân cư và điều kiện địa lý – tự nhiên để đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo tiền đề thuận lợi về quản lý hành chính, quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở sau khi sắp xếp.

Theo phương án quy hoạch sắp xếp, sáp nhập tổng thể các xã, thị trấn của huyện Thanh Ba đến năm 2025, huyện chia làm 2 giai đoạn thực hiện, giai đoạn 1 hoàn thành trong năm 2019 và giai đoạn 2 hoàn thành trong năm 2024. Huyện dự kiến sắp xếp 27 đơn vị hành chính cấp xã theo phương án 3 đơn vị liền kề thành 1 đơn vị hành chính mới.

Trong giai đoạn 1, tiến hành sáp nhập 12 xã. Cụ thể 3 xã: Thanh Xá, Hoàng Cương, Yên Nội hợp nhất thành Hoàng Cương; Hanh Cù, Thanh Vân, Yển Khê thành xã Hanh Cù; Phương Lĩnh, Mạn Lạn, Vũ Yển thành xã Mạn Lạn và Thái Ninh, Quảng Nạp, Năng Yên thành xã Quảng Yên.

Giai đoạn 2 sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại để hoàn thành kế hoạch từ 27 đơn vị giảm xuống còn 9 đơn vị hành chính.

Rà soát phiếu lấy ý kiến cử tri tại các khu dân cư ở xã Hoàng Cương.

Cùng với đó, các đơn vị trong diện sắp xếp và các xã liên quan tổ chức hội nghị để lấy ý kiến cử tri. Các khu dân cư tổ chức hội nghị để quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và nội dung đề án sắp xếp các đơn vị hành chính đến cử tri.

Các xã nh họp HĐND để biểu quyết thông qua đề án sắp xếp 12 xã thành 4 đơn vị hành chính theo đúng quy định. Kết quả, lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính tại 4 đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập đạt tỷ lệ trên 90%.

Quá trình thực hiện đúng quy trình, dân chủ, đúng pháp luật, được nhân dân đồng thuận cao.

Hoàng Cương là một trong 12 xã trong diện phải sáp nhập ở giai đoạn 1, trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Duy Phương – Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên cơ bản người dân đều đồng thuận.

Xã tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tích cực vào cuộc, vì vậy công tác lấy ý kiến người dân đạt 88,82%.Việc sáp nhập 3 xã Thanh Xá, Hoàng Cương, Yên Nội thành Hoàng Cương góp phần tinh gọn bộ máy, đảm bảo tiêu chuẩn.

Bên cạnh những thuận lợi, việc sắp xếp sáp nhập tổng thể các xã, thị trấn của huyện cũng còn những khó khăn do công tác triển khai, đẩy nhanh trong một thời gian ngắn, trong khi các văn bản của Trung ương, cấp Bộ đến địa phương còn chưa đồng bộ, một số nội dung chưa có văn bản quy phạm pháp luật riêng để điều chỉnh, khiến công tác chỉ đạo gặp khó khăn. Việc đặt tên cho các ĐVHC không được quy định trong các văn bản của cấp trên…

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã là việc làm cần thiết nhằm tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Qua đó, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện không tránh khỏi những khó khăn liên quan đến việc sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư; công tác lãnh, chỉ đạo điều hành sau sáp nhập…

Việc sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương lớn, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chủ trương sáp nhập, ổn định tình hình, tạo điều kiện cho sự phát triển của các địa phương trong huyện sau sáp nhập.

Theo : Báo Phú Thọ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here