Khai mạc Tháng phát hành phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

0
146

Tối 18-8, tại nhà văn hoá huyện Chiêm Hoá, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giao lưu văn nghệ, khai mạc Tháng phim kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Các bộ phim tiêu biểu được chiếu, gồm: Phim truyện “Hoa rừng”, “Mắt biển”, “Suối đầu nguồn”, “Ranh giới trắng đen”; phim tài liệu, phóng sự “Phan Châu Trinh”, “Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu”… Qua đó, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường… trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tháng phim kéo dài đến ngày 18-9.

Tin, ảnh: Minh Hoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here