Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C20

0
86

Ngày 11-10, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C20 tại An Giang, niên khóa 2019-2021.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị C20.

Có 90 học viên là cán bộ, đảng viên đang công tác các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia lớp học.

Với thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị các nguyên lý cơ bản của 3 khối kiến thức, gồm 19 môn học, như : chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn… và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here