Đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2025 sẽ gồm 4 môn

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 trong đó đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2025 sẽ gồm 04 môn học. Vậy cụ thể ra sao?

Đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2025 sẽ gồm 4 môn

Mới đây, khi báo cáo dự thảo phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trình Phó Thủ tướng và Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, sau khi khảo sát và lấy ý kiến đóng góp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2025 gồm 04 môn:

– Hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn.

– Hai môn tự chọn trong số 09 môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Trước đó, tại dự thảo phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025 được lấy ý kiến hồi tháng 3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra ba phương án thi như sau:

– Phương án 1: Thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng hai môn thi tự chọn trong các môn học Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

– Phương án 2: Thi ba môn bắt buộc là Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và hai môn lựa chọn trong các môn tự chọn ở trên.

– Phương án 3: Thi bốn môn bắt buộc và hai môn tự chọn như dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ 2025 đã lấy ý kiến từ hồi tháng 3/2023 như sau:

Môn thi bắt buộc gồm 04 môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử (với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông) và Ngữ Văn, Toán, Lịch sử (với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên)
Tự chọn trong các môn học ở bậc THPT như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Các môn thi tự chọn này sẽ bao gồm 02 môn học trong số các môn học ở trên.

Trong đó, nội dung thi của các môn học sẽ nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chủ yếu là chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Lưu ý: Riêng môn Ngữ văn sẽ thực hiện thi theo hình thức tự luận còn các môn học khác sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Việc thi các môn học sẽ chú trọng vào đánh giá năng lực của thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2025: Thí sinh sẽ thi 4 môn?Đề xuất thi tốt nghiệp THPT từ 2025: Thí sinh sẽ thi 4 môn? (Ảnh minh họa)

Các đề xuất khác về kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 2025

– Đối tượng dự thi, đăng ký thi:

Người đã hoàn thành chương trình THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức thi.
Người đã hoàn thành chương tình THPT và giáo dục thường xuyên cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở các năm trước có nguyện vọng thi để được công nhận.
Người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển đại học.

– Nơi đăng ký: Tại trường mà người này đã học xong lớp 12 trong năm tổ chức thi hoặc do Sở Giáo dục quy định.

– Phương thức thi: Thi trên giấy và thí điểm thi trên máy tính với các môn thi tốt nghiệp nếu có điều kiện. Sau năm 2030, phấn đấu tất cả đều thi trên máy tính để chuyển sang tổ chức kỳ thi trên máy tính với các môn trắc nghiệm.

https://luatvietnam.vn/du-thao/de-xuat-thi-tot-nghiep-thpt-tu-2025-628-96154-article.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *