Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

0
192

(CTO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện gửi các bộ, ngành và địa phương cả nước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Công trình Hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ) đang nỗ lực giải ngân vốn và thi công hoàn thiện. Ảnh: Anh Khoa
Công trình Hồ Bún Xáng (thuộc Dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án TP Cần Thơ) đang nỗ lực giải ngân vốn và thi công hoàn thiện. Ảnh: Anh Khoa

Trong 7 tháng đầu năm 2019, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước chỉ đạt 32,27% kế hoạch vốn được Quốc hội thong qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 10,96%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ giải ngân đạt 37,64%, vốn nước ngoài đạt 22,63%). Công điện Thủ tướng nêu rõ có 35 bộ, cơ quan ngang bộ và 26 địa phương tỷ lệ giải ngân vốn 7 tháng đạt dưới 40% kế hoạch được Quốc hội giao.

Tỷ lệ giải ngân thấp làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến tang trưởng kinh tế và các chính sách tài chính, tài khóa liên quan… Do vậy, Công điện của Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân và trình Thủ tướng trong tháng 8-2019 việc giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương còn lại của năm 2019 là 35.148 tỉ đồng; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc chậm phân bổ số vốn còn lại.

Trước ngày 10-10-2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thực hiện điều chuyển hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; từ bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân chậm sang bộ, cơ quan trung ương, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn. Riêng đối với số vốn không có khả năng giao kế hoạch năm 2019, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước 30-9-2019 để thu hồi. Đồng thời dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư công năm 2020.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo theo dõi, đôn đốc quyết liệt; đảm bảo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chất lượng công trình. Trước ngày 25-9-2019 phải báo cáo trung ương về tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 và đề xuất giảm, cắt, điều chuyển vốn theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Công điện cũng nêu rõ việc quy trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

G.Bảo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here