Bắc Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

0
96

Chiều 14-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau 15 năm thực hiện, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của KTTT mà nòng cốt là các HTX đã có chuyển biến tích cực.

Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chính sách phát triển KTTT bảo đảm chặt chẽ, tạo điều kiện cho các loại hình hợp tác, HTX phát triển. Hoạt động tuyên truyền, vận động thành lập mới, hỗ trợ đào tạo cán bộ và tư vấn cho các thành phần KTTT được quan tâm hơn.

Các HTX tham gia ngày càng sâu rộng vào các lĩnh vực kinh tế như: Nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại, dịch vụ, tín dụng nội bộ… Sự hiện diện của các HTX trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã khẳng định sự phát triển HTX là một hình thức tổ chức kinh tế tất yếu trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Hiện cả nước có hơn 22,8 nghìn HTX tăng hơn 8,5 nghìn HTX so với năm 2003. Số lao động làm việc trong các HTX là hơn 1,2 triệu người tăng hơn 157 nghìn người so với năm 2003.

Hiệu quả hoạt động của các HTX đã từng bước được khẳng định. Doanh thu bình quân của 1 HTX năm 2018 đạt gần 4,5 tỷ đồng tăng hơn 3,6 tỷ đồng; lãi bình quân của 1 HTX đạt hơn 240 triệu đồng/năm tăng hơn 166 triệu đồng/năm so với năm 2003. Số HTX hoạt động có hiệu quả đạt 57%…

Tại Bắc Giang, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, đến nay toàn tỉnh hiện có 701 HTX, tăng 440 HTX so với năm 2003. Doanh thu bình quân mỗi HTX năm 2018 đạt 1,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2003.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng quá trình thực hiện đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT vẫn còn bộc lộ những hạn chế đó là công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số cấp, ngành chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác quản lý nhà nước còn chồng chéo. Việc cụ thể hóa các chính sách, chế độ đối với HTX vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực sự tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT ở nhiều địa phương còn hình thức. Không ít HTX phát triển chậm, quy mô nhỏ, nội dung hoạt động chưa phong phú, hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao, trình độ công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh sản phẩm thấp…

Nhân dịp này, một số đại biểu kiến nghị cấp thẩm quyền cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; đất đai, vốn ưu đãi, hỗ trợ ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Liên minh HTX Việt Nam và các bộ, ngành chức năng, các địa phương đã đạt được thời gian qua trong quá trình thực hiện nâng cao hiệu quả KTTT.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 13, KTTT có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, từng bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển KT-XH của đất nước. Điều đó khẳng định, Nghị quyết 13 là một chủ trương đúng đắn nhằm hỗ trợ phát triển KTTT, giúp các HTX thoát khỏi tình trạng yếu kém.

Bên cạnh kết quả, những tồn tại, khó khăn của khu vực KTTT, HTX đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và gợi ý một số vấn đề cần có các giải pháp căn cơ, lâu dài để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua thách thức. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất về chính sách mới cho phù hợp. Trong đó cần quan tâm 4 vấn đề chính mà lĩnh vực KTTT cần tháo gỡ như: Chính sách đất đai, nguồn vốn tín dụng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm… để nâng cao hiệu quả của KTTT.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Bằng khen cho 21 tập thể, 22 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển KTTT giai đoạn 2003-2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here